Foto e ditës-Shëngjini sot

23 Gusht 2016 –  Sakte.net 12:11

 

Foto e marrë nga Ilir Rexhepi