Komisioni thotë të ketë vërtetuar matjen e territorit me dokumentacion administrativ e hartografik

Komisioni i ekspertëve për matjen e territorit të Kosovës ka prezantuar materialet dhe gjetjet nga terreni lidhur me verifikimin e segmenteve dhe pikave me të cilat vërtetohet mbulueshmëria me dokumentacion administrativ dhe hartografik.

Komisioni më 21 shkurt, në ora 10:00, në Qeverinë e Kosovës, do të prezantojë draftin e raportit të punës së tij, me të gjitha materialet dhe rezultatet.

Para hartimit të raportit përfundimtar për Qeverinë, e cila edhe e ka themeluar Komisionin e ekspertëve për të bërë matjen e territorit të Kosovës, Komisioni do t’i ofrojë opinionit për diskutim publik gjithë dokumentacionin dhe gjetjet profesionale, shkencore dhe menaxheriale që lidhen me madhësinë territoriale të Kosovës.