Korrupsioni dhe papunësia – dy problemet në të mëdha në Kosovë

Papunësia dhe korrupsioni janë dy problemet më madhe në Kosovë.

Kështu janë përgjigjur qytetarët dhe përfaqësuesit e institucioneve në një anketë të realizuar nga UNDP-ja. Ata mendojnë se korrupsioni është rritur në dymbëdhjetë muajt e fundit. Kurse, institucioni më i besueshëm, sipas qytetarëve vazhdon të jetë Policia e Kosovës.

Petrit Skenderi, i cili e ka prezantuar raportin, ka thënë se 67 për qind e të anketuarve janë përgjigjur se gjërat në Kosovë nuk janë duke shkuar mirë.

“Një prej pyetjeve kryesore në të gjitha ankesat kryesore sa i përket pulsit publik ka qenë një prej problemeve më domethënëse që ballafaqohet shoqëria e Kosovës, korrupsioni ka qenë i ranguar mjaft lartë në vendin e dytë, me 18,2 për qind e të anketuarve kanë thënë se korrupsioni është problemi më i rëndësishëm në Kosovë e që është kaluar vetëm nga papunësia që është përqindje mjaft e madhe, diku 44 për qind. Po ashtu, problemi me zhvillimin ekonomik është e përafërt me këtë, është diku 13 për qind. Anketa me popullatën e përgjithshme ka shfaqur se 82 për qind e të anketuarve mendojnë se niveli i korrupsionit vërtetë është ngritur në 12 muajt e fundit, e njëjta vlen edhe për 31 për qind besonin se është ngritur dhe vetëm një përqindje shumë e vogël, 12 për qind janë të mendimit se është zvogëluar korrupsioni gjatë 12 muajve të fundit”, citon kp të ketë thënë ai.

Ndërsa, nëse gjërat në Kosovë po shkojnë mirë, përqindja më e madhe e të anketuarve janë përgjigjur se gjërat në vendin tonë nuk po shkojnë ashtu si duhet.

“Një prej pyetjeve kryesore për ta përcaktuar drejtimin e pyetësorit i kemi pyetur ata nëse gjërat në Kosovë janë duke shkuar në drejtimin e duhur, përgjigjet kanë qenë diku 67 për qind e të anketuarve janë përgjigjur se gjërat në Kosovë nuk janë duke shkuar në drejtimin e duhur, janë duke shkuar në drejtimin e gabuar, vetëm 31,4 përqind kanë qenë diku në mes, ku kanë thënë se nuk janë as në drejtimin e duhur, as në të gabuar dhe vetëm 5 për qind kanë thënë se gjërat në Kosovë në të vërtetë janë duke lëvizur në drejtimin e duhur”, është shprehur ai.

Në hulumtimin e UNDP-së janë përfshirë edhe 500 zyrtarë civil, të punësuar në institucione publike, 3 përqind e të cilëve kanë thënë se korrupsioni është i pranishëm në institucione publike.

“Shërbyesit publik në të dyja nivelet kur flasin për perceptimin e nivelit të korrupsionit, ku 3 përqind e zyrtarëve mendojnë se korrupsioni është prevalent apo mbisundon në sektorin publik. Kur janë pyetur në lidhje me atë se cilët janë faktorët më të rëndësishëm të cilët e shkaktojnë korrupsionin në Kosovë, punëtorët e sektorit publik kanë raportuar jo efektshëmia e sistemit gjyqësor si një prej faktorëve kyç, në këtë drejtim gjithashtu të ndjekur nga dëshira e pasurimit të shpejtë të njerëzve të cilët janë në pozita në fuqi, mungesa e kontrolleve strikte administrative është theksuar si një prej arsyeve apo fakteve që kanë ndikuar në korrupsion”, ka deklaruar ai.

Mirëpo, nga 51 për qind e të anketuarve nga institucionet e nivelit qendror të cilët janë përgjigjur se kanë parë korrupsion në vendin e tyre të punës dhe 48 për qind e të anketuarve nga niveli lokal, vetëm 28 për qind në nivelin qendror dhe 10 për qind në nivelin lokal i kanë raportuar këto.

Arsyet e mospublikimit të korrupsionit sipas UNDP-së, është mosbesimi në institucionet e drejtësisë.

Anketa ka përfshirë 1 mijë e 300 të qytetarë dhe 500 intervista me shërbyes civil prej të cilëve 276 nga niveli qendror dhe 224 nga niveli lokal.

më të fundit

MARKETING

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

më shumë

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme