Kuptimi i simboleve prapa iPhone (Foto)

Këto kode nuk janë vetëm numra, ashtu siç duken. Ato janë numra identifikues të qeverisë. Kjo është mënyra se si Kanadaja dhe Amerika destinojnë produkte specifike për treg.

Aty përfshihen kode të kompanisë, kodi që i referohet produktit, përfshirë edhe IMEI – kodin të cilin e ka vetëm telefoni juaj.

Kodi FC që gjendet mbrapa iPhone tuaj, është vula e aprovimit nga Komisioni Federal i Telekomunikacionit.

Shporta mbrapa tregon se kjo pajisje nuk mund të hidhet nëpër kontejner të zakonshëm të mbeturinave. Kurse pjesa tjetër e simboleve lidhet me Bashkimin Evropian, që ka të bëjë me shitjen në këtë zonë dhe standardet e sigurisë.