Njëzet e gjashtë vjet parlamentarizmi maqedonas

Sot, Kuvendi shënon 26 vjet që nga themelimi i asamblesë së parë parlamentare. Pa diskutim, përbërja e parë vlerësohet se regoi pjekuri të pabesueshme, sens shtetëror, vullnet dhe qëndrueshmëri për Maqedoninë
për t’u bërë një shtet i pavarur. Por ai gjithashtu tregoi një nivel të lartë të demokracisë.
Që nga viti 1994, ka pasur një rënie të vazhdueshme në demokratizimin e demokracisë pluraliste, krejtësisht e kundërta e asaj që pritej.

Si pjesë e ngjarjeve më të rëndësishme, në Kuvend ka incidente të dhunshme nga data 24 dhjetor 2012 dhe 27 prill 2017, bojkotet e opozitës, mungesa e dialogut politik, interpretimet e ndryshme të akteve themelore si Rregullorja e Punës së Kuvendit dhe Ligji për Parlamentin, me qeverinë dhe në mandatin e fundit në kuorum, mungesa e punonjësve, akuza të vazhdueshme për kostot e mëdha të udhëtimit

Duhet të theksohet se ligjvënësit e vitit të kaluar kanë kushte më të mira pune pas rindërtimin shumëvjeçar dhe zgjerimin e ndërtesës së Kuvendit. Secili prej tyre ka zyrën e saj, dhe, ndër të tjera, Parlamenti ka më shumë salla për seancat parlamentare të grupeve të punës dhe madje edhe një dhomë stërvitjeje.