Sot mblidhet Kuvendi

Sakte.net / e Enjte 22 Shtator 2016 / 09:00

Sot do të mbahet seanca e parë parlamentare për sesionin vjeshtor.

Në këtë seancë do të shqyrtohen një varg projetligjes në mesin e së cilëve është edhe ai për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Fondet Pensionale të Kosovës, transmeton Klan Kosova.

R e n d i  i  d i t ë s:

  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
  2. Koha për pyetje parlamentare,
  3. Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,
  4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.05/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit . nr.04/L-101 për Fondet Pensionale të Kosovës, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin nr.04/L-115 dhe me Ligjin nr.04/L-168,
  5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.05/L-114 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës,
  6. Shqyrtimi i raportit vjetor të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2015,
  7. Emërimi i një anëtari në Komisionin për Kërkesa Pronësore,
  8. Formimi i Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e një anëtari të Komisionit të Pavarur për Media,
  9. Formimi i Komisionit ad-hoc për përzgjedhjen e dy anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,
  10. Propozimi i GP të AAK-së për zëvendësimin e anëtarëve në komisionet parlamentare.