Ameti, Mitrovski dhe Murati morën pjesë në aksionin “Maqedonia pa mbeturina 2016”

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Bashkim Ameti së bashku me kyetarët e komunave Gjorçe Petrov dhe Saraj, Sokol Mitrovski dhe Bekim Murati u përfshinë në aksionin “Maqedonia pa mbeturina 2016”.
Ashtu siç kumtoi Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, pastrimi i mbeturinave të deponuara në mënyrë joadekuate u bë në më shumë lokacione në komunat Gjorçe Petrov dhe Saraj, gjithçka me qëllim të ngritjes së vetëdijes publike dhe sigurimit të mjedisit jetësor më të pastër për qytetarët.