Kujdes se çka shkruani në Viber, ja pse

E hënë, 31 Tetor 2016 – Sakte.net

Edhe viberi përgjohet…kujdes! Ekspertët e sigurisë kibernetike thonë se së fundmi ata kanë gjetur disa të meta të mëdha të sigurisë dhe mënyrën se si Viber i pranon fotografitë, doodles (postimet e shkruara me dorë), videot, apo edhe të dhënat për lokacionin e përdoruesit.

Ata gjithashtu kanë vërejtur disa probleme edhe në mënyrën se si Viber i ruan të dhënat në serverët e saj në mënyrë të pakoduar, pa mekanizëm autentifikimi për ta marrë përmbajtjen nga një klient i caktuar.

Problemi kryesor është se të dhënat në Viber janë të pakoduara, dhe lënë hapësirë për përgjim nga çdokush përmes Rogue AP, apo ndonjë haker tjetër ndërmjetësues. Prandaj, hulumtimi i ekspertëve të këtij universiteti ka bërë hulumtime të thella për tu siguruar që njerëzit të jenë të informuar, të sigurtë, dhe larg aplikacioneve që kanë të meta sa i përket sigurisë së tyre.

Për këto probleme, madje ata e kanë kontaktuar edhe Viber (para se ti publikojnë të dhënat e tyre), por këta të fundit nuk i janë përgjigjur thirrjeve të tyre për përmirësimin e aplikacionit, kah aspekti i sigurisë.

Telefonat në të cilët është bërë testi për pasigurinë e Viber janë HTC One (Android 4.4.2), Samsung Galaxy S4 (Android 4.3), ndërsa versioni i Viber 4.3.0.712.

Trafiku mobil është marrë përmes përdorimit të Windows 7, tiparit (virtual wifi miniport adapter). Kompjuteri ka qenë i lidhur në internet përmes Ethernet, në mënyrë që kartela e wireless të mos ishte në përdorim. Lidhja me Ethernet është bërë për ta shpërndarë qasjen e internetit me “virtual wifi miniport adapter”.

Ndërsa, në testin e bërë, për marrjen e trafikut janë përdorur edhe veglat si NetworkMiner, Wireshark, dhe NetWitness.

Përmbledhja e rezultateve nga studimi:

Fotografitë e pranuara janë të pakoduara
Doodles të pranuara janë të pakoduara
Videot e pranuara janë të pakoduara
Fotografitë me të dhënat e lokacionit që pranohen/dërgohen janë të pakoduara
Të dhënat e ruajtuara në Viber Amazon Servers janë në format të pakoduar
Të dhënat e ruajtura në iber Amazon Servers nuk fshihen automatikisht
Të dhënat e ruajtura në Viber Amazon Servers mund të merren me qasje të lehtë në databazë, pa asnjë mekanizëm për qasje të verifikuar në të (të dhënat e përdoruesve mund të merren shumë thjeshtë: duke vizituar linkun e përgjuar, apo linkun në shfletuesin e internetit që na ofron të gjithë përmbajtjen – foto, video, pamje të lokacionit të përdoruesit, etj.

Çdokush, duke përfshirë edhe ofruesit e shërbimeve mund ti mbledh të gjitha këto të dhëna, dhe secili që e vendos një Rogue AP, apo ndonjë sulm ndërmjetësues (sikurse sulmet “helmuese” të ARP) mundësojnë marrjen e trafikut në Viber – përkatësisht grumbullimin e fotografive dhe videove të dërguara / pranuara nga përdoruesit e aplikacionit për telefonat e mençur mobil.