Maqedoni – KSHZ thirrje publike deri te votuesit kontestues

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i Maqedonisë bën thirrje publike për paraqitje të qytetarëve, shënimet e të cilëve në Listën e zgjedhësve pas kontrollimit administrativ dhe në terren janë shënuar si të dyshimtë, gjegjësisht për të cilët ka mospërputhje të të dhënave të qytetarëve.
“Thirren të gjithë qytetarët shënimet e të cilëve në Listën e zgjedhësve pas kontrollimit administrativ dhe në terren janë shënime të dyshimtë, gjegjësisht për të cilët ka mospërputhje të të dhënave të qytetarëve lëndë e kontrollit në Listën e zgjedhësve, në periudhën prej 26 korrikut deri me 19 gusht të vitit 2016 të paraqiten në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve që të mund të shënohen në Listën e zgjedhësve”, njoftojnë nga KSHZ.

Listën e qytetarëve shënimet e të cilëve në Listën e zgjedhësve pas kontrollimit administrativ dhe në terren janë shënime të dyshimtë, gjegjësisht për të cilët ka mospërputhje të të dhënave të qytetarëve lëndë e kontrollit në Listën e zgjedhësve është publikuar në:

faqen oficiale të internetit të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve www.mk;
në njësitë rajonale të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve dhe
në zyrat vendore të Ministrisë së drejtësisë – Drejtoria për udhëheqjen e librave amzë.
Paraqitja mund të realizohet në dy mënyra, edhe atë:

Personalisht në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve ose njësitë ose zyrat rajonale të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, për çdo ditë nga ora 08:30 deri 19:00, në adresat si vijon:
KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE
rruga: Sv Kirill dhe Metodij nr.54, Shkup 1000

NJËSIA RAJONALE GJEVGJELI
Zyra Gjevgjeli

Adresa: rr Marshal Tito nr. 170

Zyra Vallandovë

Adresa: rr 4 korrik nr. 1

NJËSIA RAJONALE KËRÇOVË
Zyra Kërçovë

Adresa: rr. Boris Kidriç pn

Zyra Makedonski brod

Adresa: rr. 7 shtatori nr. 4

NJËSIA RAJONALE KOÇAN
Zyra Koçan

Adresa: rr. Rade Kratovçe nr. 1

Zyra Berovë

Adresa: rr. Dimitar Vllahov pn

Zyra Vinicë

Adresa: rr.bell Kamen pn

Zyra Dellçevë

Adresa: rr. MM Brico pn

NJËSIA RAJONALE OHËR
Zyra Ohër

Adresa: rr. Dimitar Vllahov nr. 57

NJËSIA RAJONALE STRUGË
Zyra Strugë

Adresa: rr. Proleterski brigadi nr. 62
Zyra Dibër

Adresa: rr. Bulevardi Shkup pn

NJËSIA RAJONALE STRUMICË
Zyra Strumicë

Adresa: rr. Sando Masev nr. 1

Zyra Radovish

Adresa: Bul. Aleksandar Makedonski pn

NJËSIA RAJONALE VELES
Zyra Veles

Adresa: rr. Panko Brashnar nr. 1

Zyra Kavadar

Adresa: rr. Marshal Tito pn

Zyra Negotinë

Adresa: rr.Aco Axhi Illov nr 2

NJËSIA RAJONALE SHTIP

Zyra Shtip

Adresa: rr. Vasil Gllavinov, nr. 4

Zyra Sveti Nikole

Adresa: rr. Plloshtad Ilinden pn

Zyra Probishtip

Adresa: rr. Jakim Stojkovski nr. 1

NJËSIA RAJONALE MANASTIR
Zyra Manastir

Adresa: bul. 1 maj pn

Zyra Resnjë

Adresa: rr. Marshall Tito pn

Zyra Demir Hisar

Adresa: rr. Bitollska pn

NJËSIA RAJONALE GOSTIVAR
Zyra Gostivar

Adresa: rr. Braqa Gjinovski pn

NJËSIA RAJONALE KUMANOVË
Zyra Kumanovë

Adresa: rr. 11 oktomvri pn

Zyra Kriva Pallankë

Adresa: rr. Joakim Osogovski nr. 175

Zyra Kratovë

Adresa: rr/ marshall Tito nr. 175

NJËSIA RAJONALE PRILEP
Zyra Prilep

Adresa: rr. Pitu Guli nr. 2

Zyra Krushevë

Adresa: rr. Nikolla Gjurkoviç pn

NJËSIA RAJONALE TETOVË
Zyra Tetovë

Adresa: rr. Dervish Cara pn

NJËSIA RAJONALE KARPOSH
Zyra Karposh

Adresa: rr. Strezovo nr. 7 Kozle

NJËSIA RAJONALE QENDËR
Zyra Qendër

Adresa: rr. Mihail Cokov pn

NJËSIA RAJONALE ÇAIR
Zyra Çair

Adresa: rr. Bosna dhe Hercegovina pn, baraka numër 16

NJËSIA RAJONALE GAZI BABË
Zyra Gazi Babë

Adresa: bul. Aleksandar Makedonski pn

NJËSIA RAJONALE KISELLA VODË
Zyra Kisella vodë

Adresa: rr. Prvomajska pn

Personalisht në zyrret plotësuese të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve në selitë e njësive të vetëqeverisjes lokale, edhe atë:
Gjorçe Petrov;
Saraj;
Studeniçan;
Aerodrom;
Shuto Orizare;
Butell;
Haraçinë;
Çuçer Sandevë;
Petrovec;
Likovë;
Dollneni;
Bogovinë;
Brvenicë;
Zhelinë;
Jegunovcë;
Tearcë;
Mavrovë dhe Rostushë dhe
Vrapëisht.
Gjatë paraqitjes personale në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve, gjegjësisht në njësitë dhe zyrat rajonale, ose në zyrat plotësuese të Konmisionit shtetëror të zgjedhjeve në njësitë e vetëqeverisjes lokale, është e nevojshme m evete të keni dokument për identifikim (let[ërnjoftim ose pasaportë valide).
Paraqitje elektronike nëpërmjet aplikacionit të veçantë elektronik, të vendosur në faqen einternetit të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve www.sec.mk.
Gjatë plotësimit të të dhënave të kërkuara të shënuara në fletparaqitjen, me doemos duhet të bashkëngjitet dokument personal të skenuar – fotografuar (letërnjoftim ose pasaportë valide) në mënyrë që të mund të lexohen të dhënat personale, adresa e banimit dhe afati i dokumentit personal.

Lista e adresave të Njësive dhe zyreve rajonale të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, si dhe informata tjera më të hollësishme mund të ejgnedn në faqen oficiale të internetit www.sec.mk

më të fundit

MARKETING

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

më shumë

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme