Një delegacion i Lëvizjes BESA sot do të realizojë takim me drejtuesit e EVN-së

Një delegacion i lartë i Lëvizjes BESA sot do të vizitojë kompaninë për shpërndarje dhe furnizim me energji elektrike në Republikën e Maqedonisë – EVN Maqedoni, për arsye se:
Duke qenë të interesuar për mirëqenien e të gjithëve në vend, Lëvizja BESA është thellë e shqetësuar për problemet që i kanë shprehur qytetarët në raport me furnizimin dhe pagesën e energjisë elektrike dhe sidomos për çmimin që ata detyrohen të paguajnë ndaj kësaj kompanie.
Për këtë arsye Lëvizja BESA, para se të përkrahë protestat e qytetarëve dhe kërkesat e tyre ndaj këtij institucioni, ajo do të angazhohet në mënyrë institucionale, duke qenë në komunikim të drejtpërdrejtë me këtë kompani dhe institucionet e tjera të këtij sektori, në gjetjen e mënyrave se si t’i realizojë kërkesat e qytetarëve.
Lëvizja BESA, konform platformës së saj politike dhe parimeve të përcaktuara, do të angazhohet me tërë kapacitetin e saj që të jetë në shërbim të qytetarëve, që ata të kenë një jetë më cilësore, me shërbime më të mira dhe me një standard më të lartë jetësor, që do t’i bëjë ata të kenë një jetë vërtet të dinjitetshme.