Prezantohet Strategjia Kombëtare për të Drejtat Pronësore

Ambasadori Greg Delawie, Zëvendëskryeministri Hajredin Kuçi dhe Ministrja e Drejtësisë Ghurata Hoxha, do të flasin me rastin e prezantimit të Strategjisë Kombëtare për të Drejtat Pronësore.

Ministria e Drejtësisë, e mbështetur nga Programi i të Drejtave Pronësore i USAID-it, i priu zhvillimit të një strategjie gjithpërfshirëse e cila identifikon pengesat më të mëdha ndaj të drejtave pronësore dhe propozon zgjidhje konkrete për t’i adresuar ato.

Implementimi i Strategjisë është i një rëndësie të madhe shoqërore, ligjore dhe ekonomike për Kosovën.