SPECIALJA KOMPLETON STAFIN E BURGUT

Gjykata Speciale po kompletohet edhe me burgun e saj. Sipas një njoftimi të bërë nga Dhomat e Specializuara të Gjykatës e cila do të trajtojë krimet e luftës në Kosovë, është bërë shpallja e konkursit edhe për zëvendësdrejtor të burgut.

Në konkurs thuhet se ai dot ë raportoj tek Udhëheqësi i Njësisë së Menaxhimit të Paraburgimit ndërsa ka si detyrë kryesore të kryej përgjegjësisë e kryetarit të kësaj njësie.

Gjithashtu detyrat e tij përfshijnë edhe menaxhimin dhe funksionimin e paraburgimit të Dhomave të Specializuara duke bërë rekomandime për sigurinë e burgut, hartimin e politikave dhe funksionalizimit të këtyre qendrave e deri tek përfaqësimi i kësaj qendre në takime të ndryshme.

img_20161212_143051-1