Paditen pesë televizione dhe një radio

Gjatë vëzhgimit të kampanjës zgjedhore në Tv Sonce, televizionin Nova, Tv Edo, Tv 21 M Shkup, HD Tv Kanal Plus dhe radio Kanal 77, Agjencia vërtetoi mos respektimin e neneve të Kodit Zgjedhor.

Gjatë mbikëqyrjes së programeve të TV Sonce dhe TV Kompani 21-M, është konstatuar shkelja e heshtjes zgjedhore në pajtueshmëri me nenin 76-b qëndrimi 3 nga Kodi Zgjedhor.