Ai në një postim në Twitter shkruan se “praktika e vendosur” ishte një praktikë e keqe ku strukturat e huaja ilegale lejoheshin të vepronin lirshëm në Kosovë.

“Praktika e vendosur’ ishte një praktikë e keqe ku strukturat e huaja ilegale lejoheshin të vepronin lirshëm në vendin tonë.

Të gjithë shtetasit serbë në Kosovë me shtetësi të dyfishtë mund të votojnë përmes Zyrës Ndërlidhëse Serbe në Prishtinë ose përmes postës.

Ju të gjithë e përkrahni sundimin e ligjit në Kosovë”, ka reaguar këshilltari politik i kryeministrit.